Myelodysplastisch syndroom bloedziekte komt vooral in mensen die ouder dan 50. Personen die myelodysplastisch syndroom beenmerg die gewoonlijk en bijgevolg functioneert niet genoeg normale bloedcellen niet voor het normale functioneren van het lichaam.

Dit gebrek aan normale bloedcellen veroorzaakt de symptomen zoals vermoeidheid en kortademigheid vanwege het ontbreken van normale rode bloedcellen en frequente infecties als gevolg van het ontbreken van normale witte bloedcellen. Het ontbreken van normale bloedplaatjes cellen zal leiden tot overmatig bloeden en blauwe plekken.Net als de meeste bloedziekten, kunnen particulieren een mild geval, matige of ernstige myelodysplastisch syndroom hebben.

MDS Diagnose

Een persoon kan een aanvraag voor een diagnose na het ervaren van de symptomen, vooral als deze symptomen van invloed op de kwaliteit van leven. Vermoeidheid en kortademigheid en frequente infecties kunnen een invloed hebben op uw vermogen om te functioneren op het werk of thuis te hebben.

De diagnose van myelodysplastisch syndroom wordt gewoonlijk verkregen door het uitvoeren van een bloedbeeld en een bloedvlek een laboratoriumtest om de typen bloedcellen in het monster en het aantal cellen onderzocht.

Het bloedmonster moet een doorsnede van bloedcellen met inbegrip van witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes vertonen. Als je wilt kijken naar de chromosomen van een speciale test genaamd cytogenetica het onderzoek plaatsvindt.

Je kunt MDS classificeren op twee manieren, het FAB-systeem en de World Health Organization, die twee belangrijke subgroepen genaamd chronisch-progressieve en bloedarmoede, en de tekortkomingen van de bloedcellen en progressieve symptomatisch heeft ontwikkeld.

Als na het uitvoeren van proeven het individu wordt vastgesteld dat 20% of meer van het beenmerg uit ontploffing leukemische cellen, het individu de acute myeloïde leukemie, een bloedkanker.

Behandeling

Behandelingsopties zijn talrijk en zijn afhankelijk van de symptomen, de ernst van de ziekte en de presense andere medische aandoeningen.

De patiënt moet stabiel zijn voor de behandeling kan beginnen. Wanneer de patiënt lijdt aan anemie kan bloedtransfusies nodig. Medicijnen kunnen worden toegediend om de ontwikkeling van bloedcellen stimuleren. Gemeenschappelijke drugs gebruikt zijn Epogen en Procrit.

Granulocytkoloniestimulerende factor kan ook worden gegeven erytropoëtine. Andere geneesmiddelen die soms worden gegeven aan de behandeling van MDS onder Dacogen, Vidaza en Revlimid. Chemotherapie kan nodig zijn als ernstige myelodysplastisch ontwikkelt.

Als iemand een ernstige myelodysplastisch syndroom, kan een stamceltransplantatie worden overwogen. Deze stamcel transplantatie gezonde beenmergcellen die vervolgens produceren meer normale bloedcellen in het beenmerg.

Stamceltransplantatie is niet zonder risico's en moet zorgvuldig worden overwogen weegt risico's tegen de voordelen. Uw arts kan deze risico's en de voordelen uit te leggen bij de bespreking van het behandelplan.